İptal, İade ve Değişim
İptal, İade ve Değişim

CAYMA HAKKI 

 

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde SATICI’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunması şarttır. Cayma hakkının kullanılması hâlinde:

a) ALICI’ya veya onunu bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün iade edilmesi zorunludur.

b) 14 (on dört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarlar veya ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını ve bilginin ulaşımını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir. Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo bedeli SATICI’ya aittir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve ALICI tarafından imzalanarak iade edilecektir.

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 

Cayma hakkı aşağıdaki hâllerde kullanılamayacaktır:

1.      Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketicinin onay ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri

2.      Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler

3.      Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilemeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler

4.      Tüketici tarafından ambalajın açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler

5.      Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler

6.      Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler

7.      Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.